قوانین و مقررات سایت

قوانین و مقررات سایت گروه ایل سیویل

گروه ایل سیویل  در زمینه انجام پروژه های مهندسی عمران و میکانیک فعالیت دارد

تمامی فعالیت‌های انجام شده در این سایت می‌بایست بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

کارفرما موظف است پس از اعلام پایان کار هر مرحله از پروژه توسط کارشناس، نسبت به تایید یا اعمال نظر برای تغییرات، حداکثر در مدت ۴۸ ساعت اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پاسخ گویی کارفرما در این مدت، با درخواست کارشناس، گروه ایل سیویل حق دارد کار کارشناس را پذیرفته شده در نظر گیرد و رأسا وجه گروگذاری شده را آزاد نماید.