قوانین و مقررات سایت

قوانین و مقررات ایل سیویل

گروه ایل سیویل در زمینه پروژه های مهندسی عمران و مهندسی مکانیک فعالیت دارد.

تمام فعالیت های انجام شده در این سایت می بایست مطابق مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

کارفرما موظف است پس از اعلام پایان کار هر مرحله از پروژه توسط کارشناس نسبت به تایید و یا اعمال تغییر اقدام نماید.