مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران از جمله رشته هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران کشور است. یعنی هر چیزی که به آبادی یک کشور باز می‌گردد، مانند سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دکل های مخابرات، ساختمان های در برابر زلزله، سیل و آتش، نیروگاه های برق و مصالح سبک، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز، در حیطه ی کار مهندس عمران قرار می‌گیرد، مهندسی عمران طیف بسیار وسیعی از کارها را در بر می‌گیرد.
یعنی اگر بخواهیم ساختمان، پل، برج، تونل، راه، سیلو و یا شبکه های فاضلاب بسازیم در آغاز به یک مهندس کارآمد عمران نیاز داریم تاعلاوه بر رعایت جنبه های فنی و اجرایی، اقتصادی نیز عمل کند. چون اقتصادی بودن یک اصل در مهندسی عمران است.
گرایش های مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی سازه
هدف دوره کارشناسی ارشد سازه تربیت افرادی است که دارای توانایی و مهارت جهت طراحی و نظارت بر پروژه های تخصصی در زمینه سازه و دارای توان تحقیقاتی جهت حل مسائل در این زمینه می باشند. این پروژه های تخصصی می تواند شامل ساختمانهای بلند و ساختمانهای کوتاه نسبتاً پیچیده ، ساختمانهای صنعتی ، برجهای سیلوها، سازه های آبی ماند بندها و سدها و مخازن ذخیره آب ، بندرسازی و پلهای بزرگ و تونلها و نظیر آن باشد.فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مجموعه های مهندسین مشاوره سازه ، معماری، موسسات صنعتی ، وزارتخانه ها ، سازمانهای مسئول اجرای طرح های عمرانی، راه و ترابری و … فعالیت نمایند .

مهندسی سازه هیدرولیکی
این گرایش جهت آموزش دوره های تحلیل و طراحی سازه هایی که عمدتاً در ساختمانهای هیدرولیکی مانند سدهای انحرافی، سدهای مخزنی ، مخازن آب ، تونلهای آب بر ، تأسیسات انتقال آب، تأسیسات حفاظتی در مقابل سیل و … در نظر گرفته شده است.